Duif gevonden?

Hitte protocol / ophalen van duiven zoveel mogelijk combineren

25-06-2019
Week 26 vluchten

De afgelopen weken is de zomer echt begonnen. De temperaturen lopen op en
lijken de komende week historische records te gaan breken.

Door de invloed van de oostenwind en oplopende temperatuur kenden de
vluchten van afgelopen weekend voor oude duiven een verloop dat hoort bij de
zwaarte van de wedvlucht.

De vluchten voor de jonge duiven kenden een onregelmatig verloop, zelfs in
bepaalde afdelingen zeer traag te noemen en zijn er nog jonge duiven
onderweg.

Een oproep aan u allen om met elkaar te zorgen voor de goede opvang van de
jonge duiven die binnenlopen en ook op zoek te gaan naar onderlinge
afstemming om de logistiek voor het ophalen van opgegeven duiven zo veel als
mogelijk te combineren.

Voor de vluchten van het komend weekend monitoren wij de weersomstandigheden
en hanteren daarbij het onlangs gepubliceerde hitteprotocol.

Aangezien wij nu nog niet met zekerheid kunnen stellen wat de temperaturen
op vrijdag, zaterdag en zondag zullen zijn zullen wij nu niet overgaan tot
afgelasting van de vluchten.

Afhankelijk van de temperaturen verderop in de week, zullen wij zoals in het
hitteprotocol aangegeven de vluchten als volgt inrichten:

Voor oude duiven met een nacht mand inkorven en is dus bepalend welke
afstand daarin haalbaar is en of de mogelijkheid bestaat op vrijdag of
zaterdag in te korven. 

In overleg met de sectie Jonge Duiven stellen wij voor de vluchten voor de
jonge duiven op hetzelfde station te lossen als deze week.

Dit enkel als de temperaturen van dien aard zijn dat ze niet de hitterecords
gaan breken.

Wij houden u op de hoogte.

Bestuur NPO