Duif gevonden?

Mail van Jeroen v d Borne naar afd en reactie Ron Hanegraaf

12-01-2020
Geacht bestuur afdeling Oost-Brabant,
 
Vorige week ontvingen de verenigingen van afdeling 3 een mail dat zij meer en intensiever wil gaan samenwerken met afdeling 2 (Midden-Brabant). Op zich is dit in deze tijd een prima uitgangspunt. In het verleden werd en wordt al steeds intensiever samengewerkt op het gebied van vervoer wat vooral bij de vluchten met een afstand boven de 400 km duidelijke voordelen kan opleveren in het traject naar de losplaats om samen de capaciteit van de wagens zo goed mogelijk te benutten. Op dit moment zijn er volgens ons weinig andere voordelen aan, en hier lijken ons in de toekomst ook niet veel voordelen mee te behalen. 
Waarom niet? Omdat wij twee afdelingen die naast elkaar gesitueerd zijn en ongeveer dezelfde manier van vervoeren hebben. Tevens hebben we beide "onderin' onze afdeling een loods zodat één loods verkopen niet zinnig lijkt, omdat de "andere afdeling" dan weer heel veel km's extra zal moeten rijden om naar de loods van de "andere afdeling" te rijden. Ook qua materieel zien we weinig voordelen omdat dit ons inziens (wij zijn uiteraard niet geheel op de hoogte van de situatie) nagenoeg hetzelfde is als van onze afdeling 3.
 
U ziet dat wij ook veronderstellingen moeten doen - kan ook niet anders - om met argumenten aan te geven dat het niet allemaal voordelen zullen zijn wat een intensievere samenwerking aan voordelen zou opleveren. 
Wat wij echter als leden en verenigingen missen, is een visie op de toekomst. Komende 5-10 jaar zullen de ledenaantallen zeer waarschijnlijk helaas nog een stuk dalen en zal het vervoer echt anders georganiseerd moeten worden om met de eisen die de tijd vraagt, mee te kunnen gaan. 
Wij denken hierbij aan o.a. aan het volgende. 
  1. Met ons verouderd wagenpark zullen wij op zeer korte termijn lang niet meer bij alle verenigingen duiven kunnen ophalen omdat "onze motoren te vervuilend zijn".
  2. Verder wil de NPO steeds flexibeler worden wat betreft afgelasten van concoursen als de weersvooruitzichten "te warm" zijn of teveel kans op regen en bewolking. Het wordt dan een eis dat wij midfondvluchten (van circa 300 km) in één nacht moeten kunnen vervoeren naar de losplaats en op de dag van lossing tijdig kunnen lossen. 
  3. Wij weten niet exact de leeftijd van Jan Paridaans, maar die zal normaliter over twee of drie seizoenen met pensioen gaan. Hoe gaan we dan verder?
  4. Hier zijn zeker nog een aantal punten aan toe te voegen, maar we willen het voorlopig even bij deze drie belangrijke punten laten.
 
Wij vinden dit dermate belangrijke punten dat wij menen om goed ingelicht te zijn en te worden, én hierover met verenigingen en het afdelingsbestuur over willen discussiëren, het zeer belangrijk is om op korte termijn - ruim voor de afdelingsvergadering in december - hierover een vergadering te beleggen zodat elke vereniging haar inbreng hierin kan hebben, én een goede mening over de toekomst kan vormen!
 
Graag ontvangen wij op korte termijn een hopelijk positieve reactie uwerzijds op dit schrijven.
 
Met vriendelijke groeten namens de Kempenverenigingen,
 
Jeroen van den Borne
Secretaris
 
 

Geachte Kempenverenigingen, beste Jeroen,

 

We begrijpen uw zorgen, maar wat we doen is niets anders dan het verder uitwerken van ons beleidsplan wat we in het voorjaar 2019 geactualiseerd hebben.

Daarin staat duidelijk dat we samenwerking gaan zoeken met andere afdelingen en met een externe vervoerder Bauwens.

Dit is een proces, wat wij als vrijwilligers in het bestuur kwalitatief op een goede manier willen uitwerken voordat we voorstellen aan u gaan presenteren en in detail uitwerken.

Dit kan via een aparte vergadering, maar nu nog een vergadering plannen voor 19/12 is niet te doen met alle andere aandachtspunten die er liggen.

Is ook niet nodig. We nemen als bestuur de tijd die nodig is om goed uitgewerkte voorstellen aan u te doen. De door u genoemde punten nemen we daarin mee.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ron Hanegraaf

Secretaris Afd.3 Oost-Brabant