Duif gevonden?

paar mailtjes over het vervoer

12-01-2020

Geacht bestuur afdeling Oost-Brabant,

 

Vorige week ontvingen de verenigingen van afdeling 3 een mail dat zij meer en intensiever wil gaan samenwerken met afdeling 2 (Midden-Brabant). Op zich is dit in deze tijd een prima uitgangspunt. In het verleden werd en wordt al steeds intensiever samengewerkt op het gebied van vervoer wat vooral bij de vluchten met een afstand boven de 400 km duidelijke voordelen kan opleveren in het traject naar de losplaats om samen de capaciteit van de wagens zo goed mogelijk te benutten. Op dit moment zijn er volgens ons weinig andere voordelen aan, en hier lijken ons in de toekomst ook niet veel voordelen mee te behalen. Waarom niet? Omdat wij twee afdelingen zijn, die naast elkaar liggen (waardoor we een heel breed gebied gaan vormen) en ongeveer dezelfde manier van vervoeren hebben. Tevens hebben we beide "onderin' onze afdeling een loods zodat één loods verkopen niet zinnig lijkt, omdat de "andere afdeling" dan weer heel veel km's extra zal moeten rijden om naar de loods van de "andere afdeling" te rijden. Ook qua materieel zien we weinig voordelen omdat dit ons inziens (wij zijn uiteraard niet geheel op de hoogte van de situatie) nagenoeg hetzelfde is als van onze afdeling 3. Dit alles lijkt niet te gaan leiden tot een duidelijk efficiënter vervoer. U ziet dat wij ook veronderstellingen moeten doen - kan ook niet anders omdat wij niet over alle relevante gegevens beschikken - om met argumenten aan te geven dat het niet allemaal voordelen zullen zijn wat een intensievere samenwerking zal opleveren. Waar wij als leden en verenigingen behoefte aan hebben, is een visie op de toekomst. Komende 5-10 jaar zullen de ledenaantallen zeer waarschijnlijk helaas nog een stuk dalen en zal het vervoer echt anders georganiseerd moeten worden om met de eisen die de tijd vraagt, mee te kunnen gaan. Wij denken hierbij aan o.a. aan het volgende. 1. Met ons verouderd wagenpark zullen wij op zeer korte termijn lang niet meer bij alle verenigingen duiven kunnen ophalen omdat "onze motoren te vervuilend zijn" of omdat wagens niet meer betrouwbaar genoeg zijn en veel onderhoudskosten zullen hebben. Moeten we nog wel het vervoer willen regelen met eigen middelen? 2. Verder wil de NPO steeds flexibeler worden wat betreft afgelasten van concoursen als de weersvooruitzichten "te warm" zijn of teveel kans op regen en bewolking. Het wordt dan een eis dat wij midfondvluchten (van circa 300 km) in één nacht moeten kunnen vervoeren naar de losplaats en op de dag van lossing tijdig kunnen lossen. 3. Wij weten niet exact de leeftijd van Jan Paridaans, maar die zal normaliter over twee of drie seizoenen met pensioen gaan. Hoe gaan we dan verder? 4. Hier zijn zeker nog een aantal punten aan toe te voegen, maar we willen het voorlopig even bij deze drie belangrijke punten laten. Het komt erop neer dat wij willen voorkomen dat we straks met de rug tegen de muur staan, als we op huidige wijze het vervoer blijven organiseren. Niet flexibel en met te verwachten hoge kosten voor onderhoud of zelfs vervanging van trucks. Uitbesteding van het vervoer is een heel grote stap, gezien vanuit de huidige werkwijze, maar wellicht de enige realistische mogelijkheid. Het afdelingsbestuur heeft aangegeven om dit seizoen hierover in overleg te gaan. We hebben begrepen dat de firma Bauwens hiervoor contact heeft opgenomen. Wij vinden dit een dermate belangrijk onderwerp, dat wij als leden en verenigingen menen ook meegenomen te moeten worden in dit proces. Wij willen goed ingelicht worden op alle aspecten en vinden dat dit ook met verenigingen of samenspelen en het afdelingsbestuur besproken of bediscussieerd moet worden. Het is daarom zeer belangrijk om op korte termijn - ruim voor de afdelingsvergadering in december - hierover een vergadering te beleggen zodat elke vereniging (of samenspel) haar inbreng hierin kan hebben, én een goede mening over de toekomst kan vormen! Dit is geen punt dat tijdens de afdelingsvergadering nog besproken moet worden aangezien dit meer aandacht behoeft. Graag ontvangen wij op korte termijn een hopelijk positieve reactie uwerzijds op dit schrijven.

 

Met vriendelijke groeten namens de Kempenverenigingen,

 

Jeroen van den Borne Secretaris

 

Keldonk, 27 november 2019

 

Geachte heer Hanegraaf, Beste Ron,

 

Wij hebben vernomen dat het afdelingsbestuur gesprekken heeft gevoerd met de Belgische vervoerder Bauwens inzake vervoer van onze duiven in de toekomst. Dat stellen wij zeer op prijs aangezien de Commissie H.I.V. (Helderheid In Vervoer) indertijd adviseerde het vervoer uit te besteden. Volgens dat advies zouden de kosten van vervoer aanzienlijk lager uitvallen indien een professionele vervoeder dit zou overnemen. Gezien het feit dat onze trekkers slechts 6 maanden per jaar en enkele dagen per week gebruikt worden. Een professionele vervoeder daar en tegen zet zijn trekkers 6 of 7 dagen per week in. Daarnaast hebben wij begrepen, dat er een offerte van Bauwens is ontvangen. Daarom het navolgende verzoek. Zouden wij als vereniging deze offerte ook mogen inzien om een goed inzicht te krijgen omtrent de eventuele besparingen t.o.v. de huidige tarieven. Wij achten dit zeker van belang gezien uw mail van 31 oktober waarin u het navolgende meldt: Wij willen u mededelen dat wij als afdelingsbestuur stappen hebben gezet om een verdere samenwerking te zoeken met onze zusterorganisatie Brabant 2000. Een eerste verkennend gesprek heeft plaatsgevonden en de komende maanden zullen verdere details worden uitgewerkt teneinde in de toekomst meer te gaan samenwerken, waarbij op de iets langere termijn een fusie niet uitgesloten wordt geacht. Daarnaast verzoek ik van bovenstaande een agendapunt te maken in onze ALV Oost-Brabant d.d. 19 december 2019. Ververtrouwende op uw bereidwillige medewerking, verblijf ik, Hoogachtend,

 

Evert Diepeveen Secretaris Postduivenvereniging De Eendracht Veghel

 

 

Bestuur Afdeling Oost-Brabant

 

T.a.v. Ron Hanegraaf, secretaris Karreputstraat 8 5392 CV NULAND

GevleugeldeVrienden@home.nl (073) 511 76 87 17 december 2019

Geacht bestuur, geachte vergadering, Wij stellen voor om naast de gebruikelijke uitslagen in kleiner verband voor de vitesse en midfond waar mogelijk ook een totale afdelingsuitslag door Compuclub te laten berekenen. Bij groepslossingen kan eventueel voor een rayonuitslag worden gekozen. Een en ander zoals Compuclub al meerdere jaren doet voor andere afdelingen zoals Brabant 2000. Doel van deze totaaluitslag is om ook de vitesse/midfondspecialisten van onze afdeling een kans te laten maken in landelijke competities als WHZB/TBOTB waar met coëfficiënten wordt gerekend in plaats van met kampioenschapspunten. Op dit moment is het een grote uitzondering als onze leden in dit soort competities bij de kampioenen staan. Natuurlijk hoeft een totaaluitslag niet ten koste te gaan van de huidige kampioenschapsberekeningen van cc's en afdeling. Deze kunnen gewoon blijven zoals we gewend zijn. Mits een totaaluitslag binnen een redelijk kostenplaatje blijft, verzoeken wij u dit voor komend vliegseizoen met Compuclub te regelen. Met vriendelijke sportgroeten,

 

Namens P.V. De Gevleugelde Vrienden Nieuwkuijk

 

Karin van der Aa, secr