Duif gevonden?

update Corona crisis van de Afd

07-05-2020

Geachte verenigingsbesturen,

  

Langzaamaan zien we op landelijk niveau een vermindering van de beperkingen aan ons opgelegd door de Nederlandse overheid. Momenteel is de centrale werkgroep in overleg met de ministeries om groen licht te krijgen voor onze sport vanuit de ministeries. Doel is om de overheid ervan te overtuigen dat 

 

·         onze sport een sport aan huis is en niet leidt tot contacten anders dan bij het inmanden, waarvoor we protocollen hebben

·         onze duiven getraind moeten worden om hun oriëntatie-vermogen te behouden en te ontwikkelen

·         onze duiven geen rol spelen in het besmetten van mensen en dieren met het Corona virus. Via de WOWD wordt dit wetenschappelijk onderbouwd. 

 

Als we landelijke steun voor de protocollen krijgen moeten we naar de Veiligheidsregio’s, die in de huidige opzet toestemming moeten geven voor het starten van het seizoen. Met de landelijke instemming is voor dat proces een eerste belangrijke stap gezet, zonder landelijke steun krijgen we geen toestemming. Binnen NL zijn er 25 Veiligheidsregio’s, waarvan er 3 acteren in het werkgebied van onze afdeling te weten Brabant Noord, Brabant Zuidoost en Limburg Noord. Met landelijke steun hopen we de regio’s te kunnen overtuigen van de noodzaak om te beginnen, vanuit de optie: beter voor het dier en niet riskant voor de mens. In dit overleg zal het zeker een rol spelen dat de huidige individuele trainingen meer risico’s opleveren voor verspreiding van het Corona virus dan wanneer we georganiseerd beginnen te trainen. De controle op de samenkomsten is dan beter en door centrale transportstromen onder controle van een afdeling met minimaal aantal mensen is de kans van besmetting van mens op mens aanzienlijk kleiner dan bij individuele africhtingen.

 

Zodra we meer informatie ontvangen zullen we dat aan jullie meedelen. Voor alle duidelijkheid deze informatie gaat alleen over Nederland. De grenzen met België en Frankrijk is ook een zeer belangrijk onderwerp voor ons, waarvoor via de internationale duivenbonden veel aandacht is.

 

Tot zover de huidige stand van zaken. Blijf gezond!

 

 

Namens bestuur Oost-Brabant,

met vriendelijke groeten,

 

Ron Hanegraaf

Secretaris Afd.3 Oost-Brabant